Quy trình sử dụng

 • Kỹ thuật trồng Chanh không hạt

  KỸ THUẬT TRỒNG CHANH1.        GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC CÂY ĐANG DƯỠNG ĐỌT: Để trung hòa giữa phân hữu cơ và vô cơ bà con nên xửlý luân phiên cả hai bằng cách rãi định kỳ 1-2 tháng/cử phân NPK hạt chuyên ...
  Đọc thêm
 • Kỹ thuật trồng Cây Bơ 034, Bơ Bút

  QUI TRÌNH CHĂM SÓC BƠ 034       1. GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC DƯỠNG  ĐỌT:   Đối với cây tơ( cây còn nhỏ) để trung hòa giữa phân hữu cơ và vô cơ bà con nên xử lý luân phiên cả hai bằng cách rãi định ...
  Đọc thêm
 • Kỹ thuật trồng Xoài

                                              QUY TRÌNH TRỒNG XOÀI (CÔNG NGHỆ RA HOA KHÔNG BẤM CÀNH ) 1.     GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC CÂY ĐANG DƯỠNG ĐỌT: Để ...
  Đọc thêm
 • Kỹ thuật trồng Cây Ớt

                                          QUY TRÌNH TRỒNG ỚT  1. Giai đoạn xử lý đất: - Diệt hết tuyến trùng( Nokaph, Marshal, Furadan, Vibasu, Tervigo, Bop, Hai lúa…), sau đó tiến hành rãi 50-150kg Vôi + 3kg Sunphát đồng nhằm tăng PH, sát khuẩn nấm bệnh và phòng ...
  Đọc thêm
 • Kỹ thuật trồng Sầu riêng

    QUI TRÌNH CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG   1. GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC DƯỠNG  ĐỌT:  Rãi định kỳ 1-3 tháng/cử phân NPK hạt  hoặc phân hữu cơ -----à 6 ngày sau mới tưới định kỳ 15-20 ngày/cử 1 Xô Vọt Đọt 39-20-10 + ...
  Đọc thêm
 • Kỹ thuật trồng Cam Xoàn

   KỸ THUẬT TRỒNG CAM XOÀN1.        GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC CÂY ĐANG DƯỠNG ĐỌT: Để trung hòa giữa phân hữu cơ và vô cơ bà con nên xử lý luân phiên cả hai bằng cách rãi định kỳ 1-2 tháng/cử phân NPK hạt ...
  Đọc thêm
0909.037.247